KOULULIIKUNTALIITTO, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, kll@kll.fi

 

Rekisteriseloste1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Koululiikuntaliitto KLL ry.
Osoite: Rautatieläisenkatu 6 A, 00520 Helsinki
Muut yhteystiedot p. 0207964460, kll@kll.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Jani Kangasniemi
Osoite: Ks. yllä
Muut yhteystiedot Ks. yllä

3. Rekisterin nimi

Ilmoittautumisrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Koulujen liikuntatapahtumien ilmoittautumisten vastaanotto ja käsittely.

5. Rekisterin tietosisältö

Tapahtumasta riippuen, sisältönä voi olla mm. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, ikä, pituus, paino, sukupuoli, oppilaan luokkatunnus ja koulu, ruoka-allergiat, majoitus- ja muita tietoja tilatuista palveluista.

6. Tapahtumiin ilmoittajat

kirjoittavat itse omat tietonsa ja/tai ilmoittavat muita. Esim. opettaja ilmoittaa oppilaitaan tapahtumaan mukaan. Ilmoittautuminen tehdään internetissä: http://www.koululiikkuu.fi/slk

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Raportteja ilmoittautumisista saavat tapahtuman laatijan asettaman käyttäjätunnuksen ja salasanan tietävät henkilöt. Tapahtuman laatija myös valitsee, mitkä tiedot ovat näkyvissä myös ilman tunnusta ja salasanaa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A: Manuaalinen aineisto: Ei manuaalista aineistoa.
B: ATK:lla käsiteltävät tiedot: Tiedot salataan AES algoritmilla ja säilytetään salattuina. Ilmoittautumisen siirto ilmoittautujan koneelta verkon yli ei ole salattu. Organisaation sisäisesti tietoihin on pääsy vain palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen nimetyillä henkilöillä. Palvelin sijaitsee ulkopuolisilta lukitussa ja valvotussa tilassa.

Copyright © 2011 KLL